websiteman.nl | Serverpark

[ ] [ Tags: server, drbd, heartbeat, energiezuinig, betrouwbaar ]

Afgelopen maanden zijn we bij websiteman bezig geweest met ons serverpark aanzienlijk uit te breiden in het groene datacentrum Evoswitch. Van één enkele server zijn we gegroeid naar zes servers die allen meerdere gevirtualiseerde servers bevatten. De belangrijkste diensten zijn in clusters opgebouwd van servers die elkaars werk kunnen overnemen. Mochten zelfs drie servers tegelijk uitvallen, dan draaien al onze diensten vrolijk door.

Achtergrond

In 2001 is het moederbedrijf van websiteman, DLX, opgericht. Binnen een jaar hadden we onze eigen server (inmiddels antiek) draaien in Telecity II Amsterdam. Na vele upgrades en vervangende servers was dit park aan het begin van 2009 uitgegroeid naar drie servers.

Websiteman maakt sindsdien een grote groeispeurt door, waardoor we het besluit namen ons serverpark eens grondig onder handen te nemen. Hoge beschikbaarheid (uptime), snellere servers en een hogere capaciteit wilden we laten samenkomen in ons nieuwe serverplan.

Nieuwe opstelling

De nieuwe opstelling bestaat uit drie clusters en een backupnode:

Serveropstelling

Web- en mailcluster

Dit cluster bestaat uit twee servers met op elke server een gevirtualiseerde web- en een mailserver. Wanneer een van de twee servers uitvalt neemt de ander het direct via Heartbeat over. Voor de opslag en database maakt het cluster connectie met het storage- en databasecluster via een intern gigabitnetwerk.

Storagecluster

De opslag van alle mail, plaatjes en overige bestanden gebeurt op het storagecluster. Twee servers met supersnelle solid state disks zijn via DRBD en Heartbeat in een failoveropstelling uitgevoerd. Het web- en mailcluster zal dus bij het uitval van een server direct zijn data van de tweede server kunnen betrekken.

Databasecluster

Binnen het content management systeem (CMS) van websiteman wordt veel gebruik gemaakt van opslag in een database. Deze universele manier van opslag zorgt voor een hoge flexibiliteit in het opslaan, raadplegen en wijzigen van informatie. De servers zijn via eenzelfde opzet als het storagecluster in een failoveropzet gezet, waardoor ook hier eventuele uitval van een server geen directe gevolgen voor de beschikbaarheid heeft.

Backup

Alle servers worden elke nacht binnen het datacenter door de backupserver aangesproken om al hun data via het interne netwerk aan hem te overhandigen. Deze backups worden een week lang opgeslagen. Naast deze on-site-backup worden er ook halfmaandelijkse backups weggeschreven naar offline opslag.

Toekomst

De nieuwe opstelling wordt via een uptime monitor in de gaten gehouden: BinaryCanary. Mocht een server langer dan één minuut onbereikbaar zijn, dan krijgen onze medewerkers direct een bericht via sms. Op afstand kunnen we dan direct actie ondernemen.

De nieuwe clusteropstelling zal voorlopig gemakkelijk de groei van websiteman aan kunnen. Mocht op een gegeven moment een opstelling nodig zijn met een hogere capaciteit, dan zullen de clusters verder worden uitgebreid om gezamenlijk alle aanvragen goed af te kunnen handelen.

Jaco Blommerde